Vraag & Antwoord

In deze rubriek plaatsen wij veel voorkomende vragen die aan ons gesteld werden door leden. Vaak vergeten wij dat de zaken die voor ons zeer vanzelfsprekend zijn, niet voor iedereen zo vanzelf sprekend zijn. Mocht je zelf nog vragen hebben of zijn er toch nog onduidelijkheden, aarzel dan niet om ons een mailtje te sturen of ons telefonisch te contacteren.

Als men met meerdere paarden wil meedoen, moeten die elk apart ingeschreven worden?
Elk paard dient apart ingeschreven te worden. Deze dient te gebeuren ten laatste bij de inschrijving voor een show.
 
Mogen meerdere ruiters deelnemen met éénzelfde paard, in verschillende proeven?
Een deelnemer mag deelnemen met een paard dat niet zijn eigendom is in alle klassen met uitzondering van de Amateur klasse. In de amateur klasse dient het paard ingeschreven te zijn op uw naam of op naam van een familielid 1ste graad (vader, moeder, broer, zuster, partner, dochter, zoon).
 
Mag een jeugdruiter op twee handen rijden?
Het al dan niet op twee handen rijden is niet afhankelijk van de ruiter. Dit wordt bepaald door de leeftijd van het paard en het type mondstuk dat je gebruikt om te rijden. Paarden van 6 jaar en ouder dienen altijd gereden te worden op 1 hand en dienen gereden te worden op een bit. Uitzondering hierbij zijn de beginners, walk & jog, lead-line novice en green klassen. Hier mag men steeds op twee handen rijden. Bij de walk & jog en leadline klassen moet er steeds gebruik worden gemaakt van een snaffle. Voor de andere categorieën geldt dat paarden jonger dan 6 jaar mogen gereden worden op twee handen mits er gebruik wordt gemaakt van een snaffle (uitgez. beginners). Indien men bij paarden jonger dan 6 jaar gebruikt maakt van een bit moet je op 1 hand rijden.