Hunter under Saddle

Hunter under Saddle Deze discipline is vergelijkbaar met de western pleasure. De paarden worden in klassieke optoming on the rail (op de hoefslag) gereden en tonen daarbij hun gangen aan de jury die deze zal beoordelen.
De gangen in hunter zijn ruimer dan deze in pleasure maar moeten evenzeer rustig, verzameld en correct zijn.
De gangen die gevraagd worden zijn walk (stap), trot (arbeidsdraf) en canter (galop) De jury bepaald de volgorde waarin de gangen moeten getoond worden en zal de ruiters ook 1 keer van hand laten veranderen. Hunter under Saddle
Hunter under Saddle Hunter under Saddle