Western Pleasure

Western Pleasure   In western pleasure rijden alle deelnemers tesamen in de arena (piste) on the rail (op de hoefslag) en voeren de gangen uit die door de jury gevraagd wordt. Er wordt min walk (stap), jog (trage draf) en lope (rustige galop) gevraagd maar de jury kan ook een extension (versnelling) van elke gang afroepen. Ruiters die sneller zijn dan hun voorganger mogen via de binnenkant rustig voorbijsteken.

Het is het doel om aan de jury te tonen hoe gemakkelijk en aangenaam hun paard te rijden is.

 

De paarden moeten rustig verzameld en correct lopen en dit liefst aan een losse teugel.

Op het einde van de proef wordt aan de ruiters gevraagd in line up (naast elkaar) te gaan staan en afzonderlijk een paar stappen achteruit te zetten.

Er is ook een pleasure walk and jog. Dit is een pleasure proef waarbij geen galop gevraagd wordt.
Western Pleasure  

 

Western Pleasure   Western Pleasure