Reglement

Zoals U reeds elder op onze website kon vernemen is PRAB vzw een vereniging ter promotie van de Amerikaanse rijkunst, dit met uitzondering dat bij ons alle paardenrassen zijn toegelaten in onze All breed klassen. Voor het welzijn van de ruiters en deze het "Vak" van den beginne goed aan te leren, gebruiken wij het "AQHA Rules Book" als basis. Dit "Rules Book" kan je online raadplegen en eventueel downloaden op de officiële website van "AQHA". Deze kan je makkelijk weervinden via onderstaande link.

https://www.aqha.com/rulebook

Aangezien de reglementering in dit boek enkel betrekking heeft tot Quarter Horses voorzien wij in PRAB ook nog een eigen "Rules Book" waarin wij alle toegelaten uitzonderingen op het "AQHA Rules Book" notuleerden. Deze twee boekwerken samen bevatten de officiële reglementen voor PRAB vzw.

Het "PRAB Reglement" kan je hier downloaden als pdf bestand.